آمدمحرم شیعیان

محرم آمد    ماه غم آمد  بزن بر سر و بر سینه مه ماتم آمد

این ماه بهترین ماه سال این ماهی است که امام حسین به شهادت میرسه ماهی است که امام حسین تمام وجودش رو برای نگهداشتن اسلام به

میدان میزاره ماهی است که علی اکبر به میدان میره و به شهادت میرسه ماهی است که عبدالله میره به میدان و شهید میشه حضرت اباالفضل میره

که آب بیاره اما نمیتونه و به شهادت میرسه امام حسین تمام وجودش رو گذاشت همه رو فدای اسلام کرد می جنگید تا اسلام بماند و از بین نرومد

میجنگید که کفر و زورگویی از بین برود میجنگید تا نماز بماند حتی در بین جنگ امام حسین نماز خود را بپا داشت امام حسین حتی بچه شیر خواره

خود را هم فدای اسلام کرد نگذاشت که دست دشمنان به نامحرمان برسد حتی وقتی امام حسین از اسب روی زمین افتاد وقتی زینب به طرف امام

حسین دوید فرمود تا من به شهادت نرسیدم شما هیچ کاری نکنید از خیمه ها بیرون نیایید.

/ 1 نظر / 27 بازدید
حسین

هرجاسخن از حسین می آید اشک هم هست السلام علیک یا اباعبدالله اجرت با امام حسین