شجره نامه رهبری انقلاب آیت الله خامنه ای

شجره نامه رهبری انقلاب آیت الله خامنه ای

بر اساس این شجره نامه نسب حضرت آیت الله خامنه ای به واسطه 36 نسل ،  به امام حسین(ع) می رسد.

  امام حسین، امام زین العابدین، علی اصغر،...، سید جواد، سید علی خامنه ای

 

 نام برادران آیت الله خامنه ای : سید هادی خامنه ای ، سید محمد خامنه ای

 

 نام فرزندان آیت الله خامنه ای : مصطفی خامنه ای ، مجتبی خامنه ای ، محسن خامنه ای ، میثم خامنه ای ، بشری خامنه ای ، هدی خامنه ای

 

/ 0 نظر / 20 بازدید